Get Adobe Flash player
Start Galeria

Kącik liturgiczny...

Komendy łacińskie:

W zakrystii:

 

Preparatio - przygotowanie się

Praeparatio ad Missam - przygotowanie do Mszy świętej

Impositio incensi - nasypanie kadzidła

Reverentia celebranti (eminentissimo, episcopoi, illustrissimo)
- pokłon celebransowi (kardynałowi, biskupowi, prałatowi)

Procedamus - wyruszenie procesji

Silentium - cisza

Adiutorum nostrum in nomine Domini - Wspomożenie nasze w imieniu     Pana

Qui fecit coelum et terram - który stworzył niebo i ziemię

Introitus solemnis - wejście uroczyste

Introitus simplex - wejście zwykłe

Szczególne obrzędy liturgiczne:

 

Prostratio - leżenie krzyżem

Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej

Ad cereum paschalem - do świecy paschalnej

Lavabo - obmycie przy ołtarzu

Lustratio - obmycie po Komunii świętej

Lotio manum - obmycie w zakrystii

Sacramentum Sanctissimum - Najświętszy Sakrament

Repositio - schowanie Najświętszego Sakramentu

Ostensorium - monstrancja

Aqua benedicta - woda święcona

Ad aspersionem - do pokropienia

Okadzenia:

 

Turificatio - okadzenie

Turificatio altaris - okadzenie ołtarza

Turificatio celebrantis - okadzenie celebransa

Turificatio Evangelii - okadzenie Ewangeliarza

Turificatio populi - okadzenie ludu

Turificatio crucifixi - okadzenie krzyża

Turificatio oblatorum - okadzenie darów

Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej